Packard Hotel
CUBA

Vazo Kule
İstanbul

Serdika Center
Sofia

Astana Railways Station
Kazakhstan

Belliard 40
Brussels

Eclipse Maslak
İstanbul

Boğaziçi Üniversitesi Dr. Natuk Birkan Kültür Merkezi
İstanbul

Flame Towers
Bakü

Tual Adalar
İstanbul

NEF22
İstanbul

Skip Navigation Links.
Label
Firma/Proje Adı: Tarih: 12/8/2019
Talep Eden: Telefon: Email:
TestlerTest Adedi
TS EN 12153 - Giydirme Cepheler - Hava Geçirgenliği
TS EN 12155 - Giydirme Cepheler - Su Sızdırmazlık - Statik Basınç Altında Laboratuvar Deneyi
TS EN 12179 - Giydirme Cepheler - Rüzgar Yüklerine Dayanım
TS EN 13050 - Giydirme Cepheler - Su Sızdırmazlık - Dinamik Hava Basıncı ve Su Püskürtme Etkisi Altında Laboratuvar Deneyi
TS EN 13051 - Giydirme Cepheler - Su Sızdırmazlık - Yerinde Deney
AAMA 501.2 - Giydirme Cepheler - Su Sızdırmazlık - Saha Testi
AAMA 501.4 - Giydirme Cepheler - Statik Sismik Test Metodu
AAMA 501.6 - Giydirme Cepheler - Dinamik Sismik Test Metodu
TS EN 14019 - Giydirme Cepheler - Çarpmaya Direnç - Performans Şartları
AAMA 501.5 - Giydirme Cepheler – Termal Çevrim Deneyi
AAMA 503 - Giydirme Cepheler - Yeni Monte Edilen Vitrin Camları, Giydirme Cepheler ve Eğimli Cam Sistemleri için Saha Testleri
TS EN 12631 - Giydirme Cepheler - Isıl Performans - Isıl Geçirgenliğin Hesaplanması
TS EN 1991-1-1 - Giydirme Cepheler - Yapılar Üzerindeki Etkiler - Zati Ağırlığa ve Yatay Yüklere Karşı Direncin Hesaplanması
AAMA 501.7 - Giydirme Cepheler - Katlar Arası Diket Hareket için Tavsiye Edilen Statik Deney Metodu
ASTM E 283 - Giydirme Cepheler / Kapı ve Pencereler - Tanımlanan Basınç Farkında Hava Geçirgenlik Oranının Tanımlanması için Deney Metodu
ASTM E 331 - Giydirme Cepheler / Kapı ve Pencereler - Uniform Statik Basınç Farkında Su Sızdırmazlık
ASTM E 330 - Giydirme Cepheler / Kapı ve Pencereler - Uniform Statik Basınç Farkında Yapısal Performans Deneyi
CWCT Section 5 - Giydirme Cepheler / Kapı ve Pencereler - Hava Geçirgenlik Test Metodu
CWCT Section 6 - Giydirme Cepheler / Kapı ve Pencereler - Su Sızdırmazlık Test Metodu
CWCT Section 11 - Giydirme Cepheler / Kapı ve Pencereler - Rüzgar Yükü Test Metodu
CWCT Section 12 - Giydirme Cepheler / Kapı ve Pencereler - Rüzgar Yükü Güvenlik Testi Metodu
ASTM E 1105 - Giydirme Cepheler / Kapı ve Pencereler - Uniform veya Çevrimli Statik Basınç Farkı Altında Su Sızdırmazlık Saha Testi
AAMA 501.1 - Giydirme Cepheler / Kapı ve Pencereler - Dinamik Basınç Altında Su Sızdırmazlık Testi
TS EN 1026 - Kapı ve Pencereler - Hava Geçirgenliği
TS EN 1027 - Kapı ve Pencereler - Su Sızdırmazlık
TS EN 12211 - Kapı ve Pencereler - Rüzgar Yüküne Dayanım
TS EN 13049 - Kapı ve Pencereler - Hafif ve Şiddetli Kütle Darbe Direnci Deneyi ve Sınıflandırma
TS EN 1191 - Kapı ve Pencereler - Tekrarlanan Açılma ve Kapanmaya Karşı Direncin Tayini
TS EN 14608 - Kapı ve Pencereler - Sarkma Kuvvetine Karşı Direncin Tayini
TS EN 14609 - Kapı ve Pencereler - Statik Burma Etkisine Karşı Direncin Tayini
TS 11797 EN 947 - Kapı ve Pencereler - Düşey Yüke Karşı Direncin Belirlenmesi
TS EN 948 - Kapı ve Pencereler - Statik Burulmaya Karşı Direncin Tayini
TS EN 950 - Kapı ve Pencereler - Sert Cisim Darbesine Direncin Belirlenmesi
TS EN ISO 10077-1 - Kapı ve Pencereler - Isıl Performans - Isı İletiminin Hesaplanması - Basitleştirilmiş Metot
TS EN ISO 10077-2 - Kapı ve Pencereler - Isıl Performans - Isı İletiminin Hesaplanması - Kasalar için Sayısal Metot
ASTM E 783 - Kapı ve Pencereler - Hava Geçirgenliği Saha Testi
TS 6007 EN 949 - Kapı ve Pencereler - Yumuşak ve Ağır Cisim ile Çarpma Dayanımının Tayini
TS EN ISO 9972 - Binaların Hava Geçirgenliğinin Tayini - Fan Basıncı Altında Tutma Deneyi
TS EN 12600 - Cam Yapılar - Çarpmaya Karşı Direnç - Sarkaç Deneyi
ASTM E 935 - Korkuluk Sistemleri - Metal Korkuluk Sistemlerinin Performansı için Standart Test Metodu
NF P 01-013 - Korkuluk Sistemleri - Korkuluk Testleri
TS EN ISO 10140-2 - Akustik - Yapı Elemanlarının Ses Yalıtımının Laboratuvarda Ölçümü - Hava ile Yayılan Ses Yalıtımının Ölçülmesi
TS EN ISO 10848-2 - Akustik - Bitişik Odalar Arasında Hava ile Yayılan Sesin ve Darbe Sesinin Yanal İletiminin Laboratuvarda Ölçülmesi
TS EN ISO 16283-1 - Akustik - Yapıların ve Yapı Elemanlarının Ses Yalıtmı için Sahada Yapılacak Ölçümler - Hava ile Yayılan Sesin Yalıtımı
Test Edilecek Toplam Numune Adedi: Bilgi Amaçlı Test:
Akredite Laboratuvar Kapsamı: NB Kapsamı: