Paragon Tower
Ankara

Hyatt Regency Hotel
İstanbul

Başarı Holding
İstanbul

Tour Saint Gobain
France

America House
Bucharest

İstanbul Tower Levent Ofis
İstanbul

Karat 34
İstanbul

Iconova / Gaziantep

Packard Hotel
CUBA

Snegiri Eco
Moskova

Skip Navigation Links.
Label
Firma/Proje Adı: Tarih: 1/18/2020
Talep Eden: Telefon: Email:
TestlerTest Adedi
TS EN 12153 - Giydirme Cepheler - Hava Geçirgenliği
TS EN 12155 - Giydirme Cepheler - Su Sızdırmazlık - Statik Basınç Altında Laboratuvar Deneyi
TS EN 12179 - Giydirme Cepheler - Rüzgar Yüklerine Dayanım
TS EN 13050 - Giydirme Cepheler - Su Sızdırmazlık - Dinamik Hava Basıncı ve Su Püskürtme Etkisi Altında Laboratuvar Deneyi
TS EN 13051 - Giydirme Cepheler - Su Sızdırmazlık - Yerinde Deney
AAMA 501.2 - Giydirme Cepheler - Su Sızdırmazlık - Saha Testi
AAMA 501.4 - Giydirme Cepheler - Statik Sismik Test Metodu
AAMA 501.6 - Giydirme Cepheler - Dinamik Sismik Test Metodu
TS EN 14019 - Giydirme Cepheler - Çarpmaya Direnç - Performans Şartları
AAMA 501.5 - Giydirme Cepheler – Termal Çevrim Deneyi
AAMA 503 - Giydirme Cepheler - Yeni Monte Edilen Vitrin Camları, Giydirme Cepheler ve Eğimli Cam Sistemleri için Saha Testleri
TS EN 12631 - Giydirme Cepheler - Isıl Performans - Isıl Geçirgenliğin Hesaplanması
TS EN 1991-1-1 - Giydirme Cepheler - Yapılar Üzerindeki Etkiler - Zati Ağırlığa ve Yatay Yüklere Karşı Direncin Hesaplanması
AAMA 501.7 - Giydirme Cepheler - Katlar Arası Diket Hareket için Tavsiye Edilen Statik Deney Metodu
ASTM E 283 - Giydirme Cepheler / Kapı ve Pencereler - Tanımlanan Basınç Farkında Hava Geçirgenlik Oranının Tanımlanması için Deney Metodu
ASTM E 331 - Giydirme Cepheler / Kapı ve Pencereler - Uniform Statik Basınç Farkında Su Sızdırmazlık
ASTM E 330 - Giydirme Cepheler / Kapı ve Pencereler - Uniform Statik Basınç Farkında Yapısal Performans Deneyi
CWCT Section 5 - Giydirme Cepheler / Kapı ve Pencereler - Hava Geçirgenlik Test Metodu
CWCT Section 6 - Giydirme Cepheler / Kapı ve Pencereler - Su Sızdırmazlık Test Metodu
CWCT Section 11 - Giydirme Cepheler / Kapı ve Pencereler - Rüzgar Yükü Test Metodu
CWCT Section 12 - Giydirme Cepheler / Kapı ve Pencereler - Rüzgar Yükü Güvenlik Testi Metodu
ASTM E 1105 - Giydirme Cepheler / Kapı ve Pencereler - Uniform veya Çevrimli Statik Basınç Farkı Altında Su Sızdırmazlık Saha Testi
AAMA 501.1 - Giydirme Cepheler / Kapı ve Pencereler - Dinamik Basınç Altında Su Sızdırmazlık Testi
TS EN 1026 - Kapı ve Pencereler - Hava Geçirgenliği
TS EN 1027 - Kapı ve Pencereler - Su Sızdırmazlık
TS EN 12211 - Kapı ve Pencereler - Rüzgar Yüküne Dayanım
TS EN 13049 - Kapı ve Pencereler - Hafif ve Şiddetli Kütle Darbe Direnci Deneyi ve Sınıflandırma
TS EN 1191 - Kapı ve Pencereler - Tekrarlanan Açılma ve Kapanmaya Karşı Direncin Tayini
TS EN 14608 - Kapı ve Pencereler - Sarkma Kuvvetine Karşı Direncin Tayini
TS EN 14609 - Kapı ve Pencereler - Statik Burma Etkisine Karşı Direncin Tayini
TS 11797 EN 947 - Kapı ve Pencereler - Düşey Yüke Karşı Direncin Belirlenmesi
TS EN 948 - Kapı ve Pencereler - Statik Burulmaya Karşı Direncin Tayini
TS EN 950 - Kapı ve Pencereler - Sert Cisim Darbesine Direncin Belirlenmesi
TS EN ISO 10077-1 - Kapı ve Pencereler - Isıl Performans - Isı İletiminin Hesaplanması - Basitleştirilmiş Metot
TS EN ISO 10077-2 - Kapı ve Pencereler - Isıl Performans - Isı İletiminin Hesaplanması - Kasalar için Sayısal Metot
ASTM E 783 - Kapı ve Pencereler - Hava Geçirgenliği Saha Testi
TS 6007 EN 949 - Kapı ve Pencereler - Yumuşak ve Ağır Cisim ile Çarpma Dayanımının Tayini
TS EN ISO 9972 - Binaların Hava Geçirgenliğinin Tayini - Fan Basıncı Altında Tutma Deneyi
TS EN 12600 - Cam Yapılar - Çarpmaya Karşı Direnç - Sarkaç Deneyi
ASTM E 935 - Korkuluk Sistemleri - Metal Korkuluk Sistemlerinin Performansı için Standart Test Metodu
NF P 01-013 - Korkuluk Sistemleri - Korkuluk Testleri
TS EN ISO 10140-2 - Akustik - Yapı Elemanlarının Ses Yalıtımının Laboratuvarda Ölçümü - Hava ile Yayılan Ses Yalıtımının Ölçülmesi
TS EN ISO 10848-2 - Akustik - Bitişik Odalar Arasında Hava ile Yayılan Sesin ve Darbe Sesinin Yanal İletiminin Laboratuvarda Ölçülmesi
TS EN ISO 16283-1 - Akustik - Yapıların ve Yapı Elemanlarının Ses Yalıtmı için Sahada Yapılacak Ölçümler - Hava ile Yayılan Sesin Yalıtımı
Test Edilecek Toplam Numune Adedi: Bilgi Amaçlı Test:
Akredite Laboratuvar Kapsamı: NB Kapsamı: