Türk Telekom Genel Müdürlük Ek Binası
Ankara

Ashgabat International Airport
Turkmenistan

Maslak 1453
İstanbul

Viaport Venezia
İstanbul

Eclipse Maslak
İstanbul

Manzara Adalar
İstanbul

Vazo Kule
İstanbul

Skytower
Kiev

CHU Liege
Belgium

Westec Four Winds Residential
Moscow

Skip Navigation Links.
Deprem bölgelerinde yapılacak binalarda kullanılacak cephe sistemlerinin deprem yükleri karşısındaki davranışları, üç boyutta hareket edebilen hidrolik deprem test ünitesi ile AAMA 501.4, AAMA 501.6 ve AAMA 501.7 standartlarına uygun olarak test edilmektedir. Cephe sistemleri, en az bir kat yüksekliğini temsil edecek ve yatayda da yanyana en az iki modül içerecek şekilde hazırlanarak test ünitesine yerleştirilir ve sistemin bina üzerinde durumunun tam simulasyonu sağlanır.Yapısal hareketler ve deprem hareketlerinin katlar arası yer değiştirme miktarı mock-up üzerinde simule edilerek cam düşme riskleri ve bünyesel kalıcı deformasyonlar gözden geçirilir.
AAMA 501.4 Yatay Yönde Statik Sismik Test Metodu
Dizayn hareketlerinin miktarı, binanın tahmini katlar arası hareketlerine göre tasarımcı tarafından belirlenir. Çok katlı mock-up numuneler için, seviyeler arasındaki deplasman, farklı kat yükseklikleri nedeniyle değişebilir. Aksi belirtilmediği sürece, yatay yöndeki hareket miktarı, en büyük kat yüksekliğinin % 1 ‘i olarak kabul edilir ve uygulanır. Test sırasında ve sonunda hareketin cephe sistemi üzerindeki etkileri gözlenir. Bu test metodu, hava geçirgenlik-su sızdırmazlık-rüzgar yükü vb. performans testlerinin bir arada uygulandığı büyük ebatlı mock-up testlerine de adapte edilebilmekte ve cephe sisteminin deprem öncesinde ve sonrasındaki performansları değerlendirilebilmektedir.
AAMA 501.6 Dinamik Sismik Test Metodu
Cephe sisteminin taşıyıcı elemanlarına, 0,8 Hz frekans ile başlayıp 0.4 Hz’lik frekansla devam eden ve ±150 mm'ye varan yatay hareket uygulanır ve hareketin cephe üzerindeki etkisi gözlenir.
AAMA 501.7 Dikey Yönde Statik Sismik Test Metodu
Proje özellikleri ve bina kat yüksekliği ile orantılı olarak belirlenen hareket miktarı, cephe sisteminin taşıyıcı elemanlarına dikey yönde uygulanır ve hareketin cephe üzerindeki etkisi gözlenir. Bu test metodu, hava geçirgenlik-su sızdırmazlık-rüzgar yükü vb. performans testlerinin bir arada uygulandığı büyük ebatlı mock-up testlerine de adapte edilebilmekte ve cephe sisteminin deprem öncesinde ve sonrasındaki performansları karşılaştırılabilmektedir.