Avrupark
İstanbul

Güney Plaza
İstanbul

Westec Four Winds Residential
Moscow

Skytower
Kiev

Renwick Street
New York

Seapearl
İstanbul

Maltepe İlbank
İstanbul

Millennium Business Center
Bucharest

Levent Cerrahi Hastanesi
İstanbul

Grand Hayat
BAKÜ

Skip Navigation Links.
Burkulma
Bu testle yüksek açıklık geçen cam dikmeli konstrüksiyonların burkulma analizi yapılmaktadır. Önce, orijinal cam kolon numunesinde oluşan eğilme momenti hesaplanır.Daha sonra, daha küçük boyutta hazırlanan prototip cam kolon numunesine orijinal kolonun eğilme momenti üzerinden oranlanarak bulunan yük değeri uygulanır ve uygulanan yük altında eğilmeli burkulmadan dolayı kırılma olup olmadığı gözlemlenir.