Burj Bulayla
Tripoli

Spine Tower
İstanbul

302 East 96 Street
New York

Divan Otel
Adana

Makkah Clock Tower
Makkah

Maslak 1453
İstanbul

Kuwait International Airport
Kuwait

Kartal Hastane
İstanbul

Nurol Life
İstanbul

Quasar
İstanbul

Skip Navigation Links.
Burkulma
Bu testle yüksek açıklık geçen cam dikmeli konstrüksiyonların burkulma analizi yapılmaktadır. Önce, orijinal cam kolon numunesinde oluşan eğilme momenti hesaplanır.Daha sonra, daha küçük boyutta hazırlanan prototip cam kolon numunesine orijinal kolonun eğilme momenti üzerinden oranlanarak bulunan yük değeri uygulanır ve uygulanan yük altında eğilmeli burkulmadan dolayı kırılma olup olmadığı gözlemlenir.